QKSS thotë se ndikimi rus në Kosovë ndihmohet nga korrupsioni e mungesa e sundimit të ligjit

Koha. net

QKSS thotë se ndikimi rus në Kosovë ndihmohet nga korrupsioni e mungesa e sundimit të ligjit - Koha. net