Qytetarët e Kosovës më shumë u besojnë institucioneve të sigurisë se atyre të drejtësisë

Koha.net

Qytetarët e Kosovës më shumë u besojnë institucioneve të sigurisë se atyre të drejtësisë -  Koha.net