Serbia konsiderohet si një nga kërcënimet më të mëdha të sigurisë në Kosovë

Kosova.info

Serbia konsiderohet si një nga kërcënimet më të mëdha të sigurisë në Kosovë - Kosova.info