Barometri Kosovar i Sigurisë

Publikuar nga:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

 

Titulli:

Barometri Kosovar i Sigurisë

 

Autori:

Armend MUJA

 

Data:

10.12.2012

 

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) lancoi gjetjet e sondazhit të titulluar "Barometri Kosovar i Sigurisë". Gjetjet e raportit u prezantuan nga autori i metodologjisë dhe personit përgjegjës të këtij sondazhi Z. Armend Muja, Drejtor i Hulumtimeve dhe programit në QKSS.