Barometri Kosovar i Sigurisë - Zërat e Kosovës: Vështirmet dhe Përceptimet


Publikuar nga:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

 

Raporti:

Barometri Kosovar i Sigurisë - Zërat e Kosovës: Vështirmet dhe Përceptimet

 

Autor:

Armend MUJA

 

Data:

22.05.2013

 

Qëllimi i Barometrit Kosovar të Sigurisë është ofrimi i të dhënave të sakta dhe të besueshme rreth perceptimeve dhe përshtypjeve të qytetarëve të Kosovës me qellim të informimit të procesit të politike-bërjes. Prezantimi ka ofruar një përmbledhje të perceptimeve të qytetareve ne Kosove rreth sigurisë, kënaqshmërisë me institucionet e sigurisë siç janë: Policia, KFOR, EULEX, FSK, AKI, Doganat, përformancës se institucioneve të drejtësisë, perceptimet e tyre mbi rreziqet e brendshme dhe të jashtme, marrëdhëniet ndër-etnike, dialogut Prishtinë-Beograd dhe sigurisë ekonomike ne Kosovë.

Sondazhi është realizuar gjatë muajit Prill 2013 përmes intervistave sy-me-sy me amvisëri ne Kosovë. Mostra kombëtare ka përfshire 1067 amvisëri dhe përfaqëson opinionet e qytetareve të moshës 18 vjet (te moshës se rritur) ose me të vjetër të të gjitha etnive ne Kosove.