Dekonstruktimi i narracionit të Shtetit Islamik në Kosovë - Rrëfim pas rrëfimi

Publikuar nga:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

Titulli:

Dekonstruktimi i narracionit të Shtetit Islamik në Kosovë - Rrëfim pas rrëfimi

Autore:

Garentina Kraja

Data:

21 shtator 2017

Ky raport fokusohet në atë se si propaganda e IS-së e ka përshtatur tregimin e saj në kontekstin lokal në Kosovë. Në rastin e Kosovës, ky raport konstaton se narracioni, i mbushur me gjuhë fetare dhe injektuar me vargjet e Kur’anit, në thelb flet për çështjet lokale. Ai kërkon të shfrytëzojë pakënaqësinë lokale, ankesat e së kaluarës si dhe ngjarjet që kanë të bëjnë me vitet 1998-1999 për të mobilizuar mbështetësit e saj në Kosovë.