Kufijtë tërhequr në Ballkanin Perëndimor: një perspektivë e njerëzve

Publikuar nga:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, Qendra për Studime të Sigurisë në BiH, Forumi për Iniciativa Qytetare, Qendra për Studime të Sigurisë në Mal të Zi, Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë dhe Saferworld

Raporti: Kufijtë tërhequr në Ballkanin Perëndimor: një perspektivë e njerëzve

Data: Tetor 2011

 

Ky raport shqyrton pesë kufijtë e kontestuar/kufijte e Ballkanit Perëndimor, duke marrë për bazë perspektiven e popullit dhe duke u fokusuar në pikëpamjet dhe ndikimin mbi njerëzit që jetojnë në afërsi të kufijve dhe aktorëve të tjerë.