Perceptimet e qytetarëve për integritetin në Policinë e Kosovës

Publikuar nga:

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

Titulli:

Barometri Kosovar i Sigurisë – Edicion Special

Perceptimet e qytetarëve për integritetin në Policinë e Kosovës

Autor:

Plator Avdiu

Data:

29 Shkurt 2016

Ky edicion special i BKS-së i drejtohet një game të gjerë të akterëve që janë të interesuar t’i përcjellin perceptimet e qytetarëve për integritetin në Policinë e Kosovës (PK).  Më saktësisht, ai i drejtohet një audience që është e interesuar t’i ndjekë trended e opinionit publik në Kosovë, me theks të veçantë në besueshmërinë e publikut ndaj PK-së dhe Inspektoratit Policor të Kosovës (IPK), shpeshtësinë e kontakteve të qytetarëve me PK-në dhe njësitë përkatëse të saj, perceptimin për korrupsionin në rradhët e PK-së, si dhe sigurinë publike. Në përgjithësi, BKS-ja u drejtohet politikëbërësve në nivel kombëtar, pranisë ndërkombëtare në Kosovëm si dhe organizatave vendore, rajonale e ndërkombëtare të shoqërisë civile, komunitetit akademik dhe mediave.