Shkolla e Sektorit të Sigurisë për Gazetar, Edicioni i 2-të

 

Publikuar nga: Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

 

Titulli: Shkolla e Sektorit të Sigurisë për Gazetar, Edicioni i 2

 

Data: 29 Mars – 2 Prill 2010