Rregullore Për Përgjegjësinë Diciplinore dhe Mirësjelljen në QKSS

Titulli:

Rregullore Për Përgjegjësinë Diciplinore dhe Mirësjelljen në QKSS


Data:

19.12.2014

 

Kjo rregullore  ka për qëllim që të rregullojë përgjegjësitë diciplinore dhe mirësjelljen për zyrtarët e Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS).