Rregullore e Brendshme e Standardizimit të Produkteve Hulumtuese të QKSS

Rregullorja për:

Strukturen, Metodologjinë dhe Përmbajtjen e Publikimeve të QKSS

 

Nxjerrur me:

23.12.2013

 

Kjo rregullore ka për qëllim rregullimin e  standardizuar të procesit të dizajnimit të hulumtimit, strukturimin dhe shkrimin për Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS).