Stafi dhe Bordi

Skënder Perteshi

Hulumtues

Biografi e shkurtër:

Skënder Perteshi është i diplomuar në marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci nw kolegjin universitar “Universum”. Skenderi punon si hulumtues në QKSS si dhe udhëheqë programin për luftimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit në QKSS. Skënderi është autor dhe bashkautor i shumë hulumtimeve që lidhen me temat si: integriteti në sektorin e sigurisë, kërcënimet dhe rreziqet e sigurisë nacionale, parandalimi i ekstremizmi të dhunshëm dhe terrorizmit, reformimi i sektorit të sigurisë.

Skenderi ka punuar edhe si bashkëpunëtor/i ri/i lartë hulumtues dhe konsulent në fushën e sigurisë për një numër të organizatave vendore dhe ndërkombëtare si: Finn Church Aid Foundation- Heksinki, RUSI institute,Organizata Ndërkombetare per Migrim (IOM) - Kosova, OSCE dhe organizata tjera.

Fushat e hulumtimit: Integriteti në Sektorin e Sigurisë; Reformimi i sektorit të mbrojtjes (FSK); Radikalizmi; Luftimi i terrorizmit; Parandalimi dhe Luftimi i Ekstremizmit të Dhunshëm; Verifikimi i Sektorit të Sigurisë; Bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar në sektorin e sigurisë.

 

Kontakt:

Email-i:

Tel: +381 38 221 420

< prapa