Stafi dhe Bordi

Rozafë Thaçi

Praktikante

Biografi e shkurtër:

Rozafë Thaçi është në përfundim të studimeve bachelor në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti filologjik; dega: Gjuhë dhe Letërsi Angleze. Që nga shkolla e mesme, Rozafa ka qenë pjesë e aktiviteteve dhe trajnimeve të ndryshme sensibilizuese dhe hulumtuese brenda dhe jashtë vendit me fokus në aktivizmin qytetar.

Që nga nëntori 2019, Rozafa i është bashkuar QKSS-së, përmes programit të praktikës për një periudhë dy-mujore, ku gjatë kësaj kohe do të angazhohet në aktivitete të ndryshme avokuese dhe hulumtuese.

Kontakt:

Email-i:

Tel: +383 38 221 420

< prapa