Stafi dhe Bordi

Rea Gashi

Praktikante

Biografi e shkurtër:

Rea Gashi është në përfundim të studimeve të saj të nivelit bachelor në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Filozofik, Departamentin e Shkencës Politike. Ajo shpreh interesim në çështjet politike dhe sociale duke marrë pjesë në trajnime dhe diskutime të ndryshme rreth temave relevante. Në tetor 2019, ajo morri pjesë si hulumtuese në terren per Edicionin e nëntë të Barometrit Kosovar të Sigurisë. Gjithashtu, është bursiste e fondacionit politik gjerman KAS, me anë të së cilit angazhohet dhe kontriubion në skenën politike si politologe e ardhshme që aspiron të bëhet.

Që nga nëntori 2019, Rea i është bashkuar QKSS-së, përmes programit të praktikës për një periudhë dy-mujore, ku gjatë kësaj kohe do të angazhohet në aktivitete të ndryshme avokuese dhe hulumtuese.

Kontakt:

Email-i:

Tel: +383 38 221 420

< prapa