Stafi dhe Bordi

Blendi Sheremeti

Praktikant

Blendi Sheremeti është në përfundim të studimeve të tij të nivelit bachelor në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Juridik. Ai ka shprehur interesimin dhe ka marrur pjesë në trajnime, aktivitete dhe projekte të ndryshme për tema relevante në shoqerinë tonë që nga mosha e re.

Që nga marsi 2020, Blendi i është bashkuar QKSS-së, përmes programit të praktikës për një periudhë dy-mujore, ku gjatë kësaj periudhe do të angazhohet në aktivitete të ndryshme avokuese dhe hulumtuese.

Kontakt:

Email-i:

< prapa