Stafi dhe Bordi

Tringa Naka

Menaxhere e Zyrës

Biografi e shkurtër:

Tringa Naka ka përfunduar studimet bachelor në Universitetin për Biznes dhe Teknologji në Departamentin Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi, dega  Marketing dhe Shitje. Përvoja e saj e mëparshme në menaxhimin e punëmarrësve dhe komunikimit me konsumator dhe palët tjera të interesuara në Kompanitë e ndryshme të mirënjohura në Kosovë dhe jashtë i kanë ndihmuar të i ngritë aftësitë e përgjithshme të marrëdhënieve me publikun.

Tringa është angazhuar në QKSS fillimisht si praktikante ku ka treguar një vullnet të punës dhe motivim, duke  asistuar në aktivitete e përgjithshme të organizatës. Nga tetori 2014, iu bashkua QKSS-së si Zyrtare për Komunikim, ndersa nga qershori 2016, Tringa ka pozitën e Menaxheres së Zyrës dhe është përgjegjësë për financa, komunikim me mediat dhe burime njerëzore.

 

 

Kontakt:

Email-i:

Tel: +381 38 221 420

< prapa