Stafi dhe Bordi

Shpat Balaj

Asistent Hulumtimi

Biografi e shkurtër:

Shpat Balaj ka përfunduar studimet në nivelin bachelor në departamentin e Studimeve të Sigurisë pranë Kolegjit ISPE. Gjatë periudhës së studimeve Shpati ka marrë pjesë në aktivitete të ndryshme ku janë prekur temat e sigurisë dhe ka bërë hulumtime të ndryshme në kuadër të studimeve me theks në organizatat ndërkombëtare dhe ekstremizmin e dhunshëm. Shpati ka eksperiencë pune në fushën e menaxhimit të resurseve njerëzore. Shpati ka gjetur dyert e hapura në QKSS për zhvillim profesional duke u bërë pjesë e QKSS-se që nga qershori 2017.

Kontakt:

Email-i:

< prapa